Támogatási programok

A közösségi kártya használata révén keletkező közösségi alap 75%-át támogatási programok keretében visszafordítjuk a közösség fejlődésére. Az alap 25%-ából a program adminisztratív és kommunikációs költségeit fedezzük.

A közösségi alapból az alábbi támogatási programokat működtetjük: Ön dönt!Jó ötlet és Kis Góbé Alap.

Célja

A Közösségi Alapítvány egyik kiemelt célja az udvarhelyi és udvarhelyszéki civil szféra fejlesztése eszköz és anyagbeszerzés, továbbá PR és marketing tevékenységek támogatása révén. Ön dönt! elnevezésű pályázatunk révén a civil szervezetek is megmutatkozhatnak, melynek keretében nyilvánossá tehetik, hogy milyen tevékenységek révén állnak a város és a térség szolgálatába.

 

Mire lehet pályázni?

A korábbi években (civil szervezetek igényeihez alkalmazkodva) többnyire eszközbeszerzésre valamint PR és marketing tevékenységre szólt a kiírás. A jövőben viszont ez változhat. Célunk a civil szervezetek bevonása a program népszerűsítésébe is.

 

Összeg

A pályázati keretösszeg kiírásonként 12 ezer lej.

 

2010-től 2015 végéig összesen 178 832.93 lejt pályáztattunk ki, 50 civil szervezetet segítve.


A 2010-ben kipályáztatott teljes összeg értéke: 5000 lej

A 2011-ben kipályáztatott teljes összeg értéke: 16 924 lej

A 2012-ben kipályáztatott teljes összeg értéke: 27 785.79 lej

A 2013-ban kipályáztatott teljes összeg értéke: 38 850.60 lej

A 2014-ben kipályáztatott teljes összeg értéke: 53 440.20 lej

A 2015-ben kipályáztatott teljes összeg értéke: 36 832.34 lej

 

Pályázat meghirdetésének gyakorisága

Évente három alkalommal hirdetjük meg: kétszer a városi, illetve egyszer a vidéki civil szervezeteknek szól a program.

 

Ki pályázhat/feltételek?

Udvarhelyi és udvarhelyszéki civil szervezetek, kezdeményezési csoportok vagy magánszemélyek (utóbbi kettő gazdaszervezet által).

A pályázó a kiírásban megnevezett alapdokumentumok másolatait, a kitöltött pályázati űrlapot, szükség szerint árajánlatot illetve a pályázati felelős önéletrajzát kell eljuttassa irodánkba.

A pályázónak önrészt is kell vállalnia (alapesetben a teljes összeg min. 10%-a, de kiírásonként változhat).

A pályázó a kiírásban feltüntetett határidőn belül köteles megvalósítani projektjét, illetve egy narratív, és egy pénzügyi beszámoló elkészítését is vállalnia kell.

A nyertes pályázók a megpályázott összeg 90%-ával a szerződés megkötését követően rendelkezhetnek, a maradék 10% átutalására az elszámolást követően kerül sor.

Célja

Környezetében felelősen és tudatosan, egészségesen élő, aktív közösség építése. Ezen belül operatív célkitűzései:

 • környezetvédelmi nevelés és természetjárás ösztönzése;
 • természeti értékeink tudatosítása;
 • biciklis közlekedés ösztönzése;
 • az egészségesen élő, aktív lakosság számának növelése;
 • kreatív hulladékhasznosítás ösztönzése;
 • hulladéktermelés csökkentése.

Gyakoriság

 • évente egyszer

Keretösszeg

 • 25 000 lej

A 2008-ban kipályáztatott teljes összeg értéke: 12 705 lej

A 2009-ben kipályáztatott teljes összeg értéke: 18 252.07 lej

A 2010-ben kipályáztatott teljes összeg értéke: 36 855.6 lej

A 2011-ben kipályáztatott teljes összeg értéke: 35 300.01 lej

A 2014-ben kipályáztatott teljes összeg értéke: 4726 lej

A 2015-ben kipályáztatott teljes összeg értéke: 24 364.14 lej

Pályázati feltételek

A fentebb ismertetett célkitűzések elérését szolgáló nevelő, oktató és népszerűsítő jellegű közösségi tevékenységek megvalósítása, mint például:

 • figyelemfelkeltő, informáló és tudatosító kampányok, gerilla akciók
 • képzés, kirándulás, illetve más nonformális és informális nevelő tevékenységek
 • kiemelkedő eredmények, példaértékű alkotások díjazása
 • tematikus nap szervezése, melyek az egészséges életmódhoz, biciklizéshez kapcsolódnak és további kreatív, innovatív ötletek.

Célja

Rendszeres és csoportban, csapatban gyakorolt sportolásra ösztönözni a 6-14 év közötti gyermekeket és fiatalokat.

Ezen belül operatív célkitűzései:

 • a csoportos, illetve csapatos sportolás népszerűsítése a 6-14 év közötti korosztály körében;
 • a sportolás keretében a barátságos megmérettetés lehetőségének megteremtése.

Gyakoriság

 • évente egyszer

Keretösszeg

 • 50 000 lej

A 2015-ben kipályáztatott teljes összeg értéke: 48 941.31 lej

Pályázati feltételek

A fentebb ismertetett átfogó cél és célkitűzések elérését szolgáló különböző sportágakhoz – ping-pong, labdarúgás, sí, kézilabda, judo, hoki, zumba, tánc stb. – kapcsolódó tevékenységek, mint például:

 • egészséges étkezés biztosítása a gyermekeknek, fiataloknak,
 • az edzésekhez szükséges megfelelő felszerelések (sporteszközök, mezek stb.) biztosítása,
 • terem bérlése,
 • kupák szervezése, illetve ezeken való részvétel
 • bírói díj fedezése.